Välkommen!

Ny hemsida!

Välkommen till SKA Umas nya webbsajt!

Vår gamla server/webbsajt skauma.org behöver uppdatering, så därför kommer all Uma-info finnas här, och snart kommer gamla sajten vara dedikerat bildarkiv 🙂


Kommande event

¤ En kväll på tavernan 7/6

¤ Höstdans 4-6 oktober


Vad för sorts förening är Uma?

Föreningsnamnet Uma är ett gammalt namn på Umeå.

Vi är en förening som håller på med historiskt återskapande av allt före år 1600 e.Kr, d.v.s huvudsakligen västeuropas vikingatid, medeltid och renässans. Vår förening har funnits sedan 1991.

Föreningens syfte är att medlemmarna ska få omsätta sina historie- och hantverkskunskaper på ett kreativt sätt och återskapa miljöer och stämningar. Det innebär studier, experiment och hantverk, men framför allt mycket nöje med andra kreativa människor.

Vi tillhör den internationella rörelsen SCA – Society for Creative Anachronism som startades 1966 vid Berkely-universitetet i Kalifornien, USA. Idag har SCA cirka 50 000 medlemmar. I Sverige har SKA funnits sedan 1984 och har ca 600 medlemmar. Den svenska riksorganisationen heter SKASällskapet för Kreativ Anakronism, även känt som Furstendömet Nordmark.


IN MEMORIAM – Herr Erik Sternshild av Ingelsgård, mka Ingemar Hansson